کرمانشاه 16:19 سه شنبه 6/12/1398 صفحه اصلی

درباره ما

اداره کل درآمد

دکتر محمد علی یارتبار 

مدارک تحصیلی :

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه ملی اصفهان

دکتری اقتصاد گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد تهران مرکز در مرحله دفاع از رساله

مدیر مالی سازمان عمران سال 85 تا 88   

مدیر مالی سازمان پارک ها سال 88

رئیس اداره حسابداری و بودجه شهرداری سال 88 تا 89

مدیر کل مالی شهرداری 89 تا 94

مدیر کل مالی شهرداری 95 تا 96

حسابدار حوزه علمیه حاج شهباز خان

خزانه دار هیئت اتومبیلرانی و گردشگری

بازرس ویژه استانداری در شهرداری

بازرس سازمان عمران شهرداری

بازرس سازمان بهسازی و نوسازی

بازرس سازمان کشتارگاه صنعتی بیستون

مدیر کلینیک فوق تخصصی شهرداری 95

عضو هیئت مدیره سازمان خدمات موتوری

عضو شورای اداری شهرداری کرمانشاه

عضو کمیته رفاهی شهرداری کرمانشاه

رئیس کمیسیون معاملات عمده شهرداری کرمانشاه

عضو کمیته مالی شهرداری های کلان شهر ایران

مدرس دانشگاه

مدیر کل اداره درآمد و نوسازی شهرداری کرمانشاه سال 96


عضو هیئت مدیره سازمان خدمات موتوری

عضو شورای اداری شهرداری کرمانشاه

عضو کمیته رفاهی شهرداری کرمانشاه

رئیس کمیسیون معاملات عمده شهرداری کرمانشاه

عضو کمیته مالی شهرداری های کلان شهر ایران

مدرس دانشگاه

مدیر کل اداره درآمد و نوسازی شهرداری کرمانشاه سال 96

عضو هیئت مدیره سازمان خدمات موتوری

عضو شورای اداری شهرداری کرمانشاه

عضو کمیته رفاهی شهرداری کرمانشاه

رئیس کمیسیون معاملات عمده شهرداری کرمانشاه

عضو کمیته مالی شهرداری های کلان شهر ایران

مدرس دانشگاه

مدیر کل اداره درآمد و نوسازی شهرداری کرمانشاه سال 96

عضو هیئت مدیره سازمان خدمات موتوری

عضو شورای اداری شهرداری کرمانشاه

عضو کمیته رفاهی شهرداری کرمانشاه

رئیس کمیسیون معاملات عمده شهرداری کرمانشاه

عضو کمیته مالی شهرداری های کلان شهر ایران

مدرس دانشگاه

مدیر کل اداره درآمد و نوسازی شهرداری کرمانشاه سال 96


 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
 
 

معرفی شهردار| شهرداری های كشورمصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان فاواشهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava1398|